Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Mong ước kỷ niệm xưa Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1428
Bay lên cao những ước mơ Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1562
Ngôn ngữ lập trình Java và Python Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1498
Ngôn ngữ lập trình C Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1414
Cha đẻ ngôn ngữ lập trình Java: James Gosling Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1565
Lập trình cũng vui mà Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1507
Bài thơ tặng RaspBerry Pi Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1569
Viễn thông cũng thành thơ Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1450
Ông tổ ngành viễn thông: James Clerk Maxwell Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1581
Thơ tình toán tin Viết bởi Trương Tuấn Kiệt 1550